Računovodstvo i digitron
racuni

Usluge knjigovodstvene agencija AFC Loro

 1. Osnovna računovodstvena usluga je u potpunosti usaglašena sa Zakonom o računovodstvu i reviziji i ostalim relevantnim propisima i sadrži sledeće:
  • vođenje glavne knjige
  • vođenje analitičkih knjiga
   • kupci, dobavljači,
   • osnovna sredstva
   • roba, materijal, gotovi proizvodi
   • lična primanja zaposlenih
   • proizvodnja
  • obračun i evidencija PDV i ostalih poreskih obaveza
  • završni obračun
  • preuzimanje, dostava, čuvanje, arhiviranje i zaštita dokumentacije i podataka iz knjigovodstva
  • zastupanje Korisnika pred državnim organima za poslove finansijske kontrole sa punom odgovornošću za računovodstveno-knjigovodstvene poslove
  • drugi finansijski poslovi-obračun kamata, IOS, izrada odluka i pravilnika o popisu, kvartalno finansijsko izveštavanje i sl.
 2. Izrada specijalnih bilansa (konsolidovani, deobni, bilansi pripajanja, likvidacioni…)
 3. Finansijska analiza poslovanja – racio analiza
 4. Prijava i odjava radnika sa upisom staža
 5. Postavljanje softvera za komercijalno poslovanje na kompjuteru korisnika kao izdvojene radne stanice,  sa obukom (što omogućava elektronski prenos podataka)
 6. Izrada biznis planova
 7. Konsalting (knjigovodstveni , finansijski, poreski, investicioni…)
 8. Kao i razne druge usluge po želji klijenata.
178

Zadovoljnih klijenata

1487

Predatih godišnjih izveštaja

8

Stalno zaposlenih

27

Uspešnih godina poslovanja